Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Property Funds

Catella Fastighetsfond Systematisk är en dagligt handlad, modellstyrd aktiefond som investerar i nordiska noterade fastighetsbolag med fokus på den svenska marknaden. Fonden följer en modell som utvecklats av Catellas fastighetsanalysteam.

Om vår fond

Catellas systematiska fastighetsfond är en dagligt handlad en UCITS fond, vilket innebär att förvaltningen följer ett regelverk som kräver en god riskspridning. Catella systematisk fastighetsfond är datadriven och baseras på en modellportfölj som dagligen uppdateras baserat på den senaste marknads-, makro-, samt bolagsdata. Principen bakom modellen är fastighetsbolag med likartad risk i sina fastighetsportföljer också ska ha en likvärdig avkastning på sitt totala kapital, vilket inkluderar aktiernas prissättning.

Catella har en automatiserad modell som kontinuerligt analyserar och riskklassificerar ca 30–40 noterade fastighetsbolag. Riskklassificeringen sker utifrån vilka fastighetstyper bolagen har samt de makroekonomiska förutsättningarna i de kommuner fastigheterna ligger i. Fonden har alltid 25 innehav, där de bolagen med attraktivast risk/avkastningsprofil också har högst vikt i portföljen. Detta är en modell som över historiskt har kunnat överavkasta jämförelseindex genom att modellen kontinuerligt prioriterar bolag som de bolag som har attraktivast risk/avkastningsprofil.

Kontakt

Sverige

Carl Wingmark

CEO, MRICS
Direkt: +46 8 463 33 07
Ladda ner vCard
Sverige

Arvid Lindqvist

Head of Research
Direkt: +46 8 463 33 04
Ladda ner vCard

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.