Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Catella erbjuder systematisk fondförvaltning via dotterbolaget IPM AB

IPM AB är en systematisk kapitalförvaltare som framförallt är känd för sin mycket framgångsrika och prisbelönta Macro hedge strategi, som tillsammans med den systematiska aktieförvaltningen attraherat över 70miljarder SEK i förvaltat kapital från institutionella kunder i USA, Europa och Asien.

IPM AB grundades 1998 med syfte att leverera robusta investeringsstrategier med en systematisk investeringsprocess till institutionella investerare. Idag är IPM AB framför allt erkänt för sin systematiska makrostrategi, men även för sin systematiska aktiestrategi, som bygger på liknande investeringsprinciper.

IPM ABs investeringsstrategier är baserade på ekonomisk teori och bygger på tron att marknadspriserna fluktuerar kring det verkliga grundläggande värdet av finansiella tillgångar. IPM AB utformar metoder för att modellera dessa rörelser och på basis av detta utveckla strategier för att skapa en hög riskjusterad avkastning, med låg korrelation mot andra tillgångsslag. Investeringsprocessen är helt systematisk och är väl diversifierad såväl avseende strategier som tillgångsslag och enskilda instrument. En god riskhantering är helt centralt i såväl modelleringen som i förvaltningen

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.