Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2015-12-21 11:44 CET, Norge | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella etablerar Property Investment Management i Norge

Catella startar Property Investment Management i Norge och förvaltning av mezzanine-fonder i Luxemburg i partnerskap med Jarle Norman-Hansen och Bjarte Solheim, som båda har omfattande erfarenhet av fastighetsinvesteringar på de norska och nordiska marknaderna. 

”Catella har en mycket stark plattform i Norden och Kontinentaleuropa både inom Property Investment Management, med 3,2 miljarder euro under förvaltning, och inom fastighetsrelaterad Corporate Finance. Nyligen lanserade vi en fondverksamhet inom bostadssegmentet i Tyskland, etablerade oss i Spanien och vi fortsätter att utveckla våra framgångsrika verksamheter i Finland, Frankrike, Danmark, Spanien, Portugal och Luxemburg. Etableringen i Norge är ett naturligt nästa steg för vår expansion. Den norska marknaden är stor och välfungerande och vi tror att vi kan skapa värden för våra framtida kunder här. Under 2016 kommer vi också att bygga en Corporate Finance-verksamhet i Norge och erbjuda både lokal transaktionskapacitet och tillgång till vår europeiska Corporate Finance-affär”, säger Knut Pedersen, vd och koncernchef på Catella.

Jarle Norman-Hansen och Bjarte Solheim har varit involverade i ett stort antal nordiska fastighetstransaktioner som rådgivare, förvaltare eller ägare. Tillsammans har de rest mer än 50 miljarder kronor i eget kapital samt mezzanine och övriga lån.

”Catella får tillgång till en ledning med omfattande, relevant erfarenhet av investeringar inom olika fastighetskategorier, geografier och stadier i konjunkturcykeln. De har ett brett nätverk av lokala investerare, långivare och rådgivare runt om i Norden. Dessutom får Catella tillgång till en fastighetsfondverksamhet och en plattform för mezzanine finansiering i Luxemburg”, säger Timo Nurminen, chef för Property Investment Management på Catella.

Jarle Norman-Hansen har 28 års erfarenhet från de nordiska fastighetsmarknaderna och är grundare och partner för Luxemburgbaserade Ambolt Advisors Sarl, som förvaltar mezzanine-fonder, för närvarande två fonder som finansierar nordiska fastighetsinvesteringar. Han var tidigare chef för Real Estate & Research på ABG Sundal Collier samt analyschef på Alfred Berg respektive First Securities.

Bjarte Solheim har 17 års erfarenhet från de nordiska fastighetsmarknaderna och är grundare av den norska kapitalförvaltaren Elementum. Dessförinnan var han grundare och partner på den norska fastighetsfonden Solist respektive Director på Fearnley Finans Eiendom.

Catella kommer tillsammans med Norman-Hansen och Solheim att bilda ett nytt partnerbolag som kommer att förvärva deras befintliga bolag Ambolt Advisors S.a.r.l., och Elementum Asset Management AS. Den nya bolaget kommer att fokusera på fastighetsinvesteringar och kapitalförvaltning på uppdrag av norska och utländska investerare och förvaltning av mezzanine-fonder. Verksamheten kommer att initieras i början av 2016.

"Catella har nu vuxit till att vara en ”one-stop shop” inom lokal tredjeparts kapitalförvaltning för gränsöverskridande och lokala investerare. Vi kommer också selektivt lansera nischade fondprodukter för att tillgodose behoven hos lokala investerare”, säger Timo Nurminen.

Catella förvaltar kapital på cirka 14 miljarder euro. Inom affärsområdet Property Investment Management uppgår det förvaltade kapitalet till cirka 3,2 miljarder euro och verksamhet finns i Tyskland, Finland, Frankrike, Danmark, Spanien, Portugal och Luxemburg.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se  

Timo Nurminen
Chef för Property Investment Management
+358 50 337 3320
timo.nurminen@catella.com

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se 

Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med cirka 500 anställda i tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor. Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern