Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2018-11-09 8:30 CET, Sverige | Corporate Finance | Pressmeddelande

Catella Corporate Finance förstärker ytterligare sin position inom handel

Catella Corporate Finance åtnjuter en stark position som rådgivare i samband med transaktioner av handelsfastigheter och har dessutom kvalificerade resurser för analys. För att ytterligare stärka positionen har ett samarbete inletts med Wilner Anderson, tidigare VD på Agora och Steen & Ström Sverige, som senior advisor.

- I dagens marknad ser vi många intressanta affärsmöjligheter och vi tror det kommer finnas många spännande transaktioner med handelsfastigheter framöver. Med Wilners långa erfarenhet från såväl svensk som europeisk retailmarknad samt engagemang i flera branschorganisationer ser vi ett flertal synergier med vår nuvarande starka marknadsposition, säger Robert Fonovich, Head of Catella Corporate Finance.

Catella Corporate Finance arbetar för närvarande med flera mandat avseende handelsfastigheter och var senast även rådgivare till Tre Kronor Property Investment i samband med förvärv av en portfölj om 43 stycken matbutiker till ett värde av cirka 900 MSEK.

- Utifrån min erfarenhet från såväl handeln som investeringar i handelsfastigheter är avsikten och ambitionen att tillföra Catella Corporate Finance ytterligare kompetens inom en sektor som står inför många möjligheter och utmaningar, säger Wilner Anderson.

- Marknaden för handelsfastigheter genomgår just nu ett strukturskifte med ökande e-handel och ändrade köpbeteenden hos konsumenterna. Under de senaste två åren har vi sett en omprisning på marknaden där framförallt svagt presterande sällanköpshandelsfastigheter har drabbats. Det skapar möjligheter för investerare med god tillgång till finansiering, samt rätt kompetens och idéer, kommenterar Arvid Lindqvist, analyschef Catella Corporate Finance.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Robert Fonovich                                                                                                                                                          
Head of Corporate Finance                                                                                                                                         
08-463 32 69
070-226 15 80                                                                                                          
robert.fonovich@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på www.catella.com.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.