Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2019-12-19 7:00 CET, Sverige | Corporate Finance | Pressmeddelande

Kreditmarknaden stabiliseras men fastighetsaktier överträffar

I decemberupplagan av Catellas kreditbarometer CREDI minskar huvudindex från 56,3 till 49,5, vilket indikerar en något försvagad kreditmarknad. Samtidigt har fastighetsbolagen haft en stark utveckling på börsen vilket resulterar i en genomsnittlig substanspremie på över 30 procent.

”Årets fjärde CREDI-enkät indikerar en stabiliserad kreditmarknad där respondenter förväntar sig ökade kreditmarginaler framöver. CREDIs huvudindex minskar till strax under 50-strecket vilket är det största fallet under ett enskilt kvartal sedan december 2015. Emellertid stiger det totala börsvärdet för de noterade fastighetsbolagen till över 580 miljarder kronor och den implicita direktavkastningen går under 4 procent”, säger Carl Wingmark, partner på Catella.

”Den svenska aktiemarknaden är en god ledande indikator för CREDIs huvudindex. Även om indexet har fallit tillbaka sedan oktober indikerar den starka utvecklingen på aktiemarknaden under hösten en stabil kreditmarknad och bankutlåning till fastighetssektorn framöver”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Under kvartalet ökar volymen av utställda obligationer med hela 15,5 procent, vilket gör att obligationer nu utgör nästan 34 procent av de noterade bolagens totala räntebärande skuld. Intresse för skuldfinansiering via obligationsmarknaden kommer troligen att öka ytterligare framöver då Finansinspektionen har indikerat skärpta kapitalkrav för bankutlåning till fastighetssektorn”, avslutar Arvid Lindqvist.

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/nyheter-och-pressmeddelanden/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Wingmark
Partner
08-463 33 07
carl.wingmark@catella.se
Arvid Lindqvist
Analyschef
08-463 33 04
arvid.lindqvist@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 185 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.