Skip to content Go to main navigation Go to language selector
18 januari 2024, Sverige | Corporate Finance | Nyheter

Catella rådgivare i tre affärer när Grandab förvärvar

Catella har varit rådgivare vid försäljning av bostadsprojektet Bollestad Ängar i Kungälv, en vård/projektfastighet i Lyckorna och ett datacenter i Kungälv.

Del av pressmeddelande från Grandab:

I Kungälv, Bollestad, har Grandab tillsammans med Profura Fastigheter förvärvat 44 hektar mark med ambitionen att genom ny detaljplan skapa förutsättningar för bostadsbyggnation.

”Fastigheten, som idag är en nedlagd golfbana om 44 ha, har mycket goda förutsättningar att på sikt bli ett mycket trevligt bostadsområde bestående av primärt villa, radhus, och- parhusbebyggelse men även inslag av flerbostadshus och offentlig service såsom förskola, äldreboende och LSS.” säger Per Liljenfeldt, Partner i Grandab.

Köparens rådgivare i affären har varit Advokatfirman Allié och säljarens rådgivare har varit Catella och advokatfirman Wistrand.

I Kungälv har Grandab genom Granfura Fastigheter, ett samägt bolag med Profura Fastigheter, förvärvat fastigheten Fördelaren 2. Fastigheten är fullt uthyrd till Hostek på ett långt avtal.

”I Granfura fortsätter vi våra förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Förvärvet i Kungälv avser en fullt uthyrd fastighet men där vi också tillför batterier för försäljning av redundanskapacitet” säger Carl Petre, Partner i Grandab

Köparens rådgivare i affären har varit Advokatfirman Allié och säljarens rådgivare har varit Catella och advokatfirman Lindahl.

I Ljungskile utanför Uddevalla har Grandab tillsammans med flera investerare köpt fastigheten Lyckorna 2:249. Fastigheten är idag ett vårdboende där köparna kommer bedriva ett arbete för ändrad användning.

”Lyckorna är en fantastiskt trevlig plats och den nu förvärvade fastigheten har ett kanonläge med utsikt över hela Ljungskileviken. Vi är väldigt glada att tillsammans med övriga delägare starta utvecklingen av denna fastighet.” säger Carl Petre, Partner i Grandab.

Köparens rådgivare i affären har varit Advokatfirman Allié och säljarens rådgivare har varit Catella.