Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-07-01 7:00 CET, Sverige | Corporate Finance | Pressmeddelande

Förbättrat kreditmarknadssentiment och historiskt höga premier

I juliutgåvan av CREDI ökar huvudindexet från 53,5 till 57,9 när optimismen ökar främst till följd av förbättrad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler.

”Marknaden för finansiering av fastigheter har förbättrats tydligt under andra kvartalet och CREDIs huvudindex ligger nu på den högsta nivån sedan februari 2015. Det är särskilt bankernas syn på kreditmarknaden som har stärkts, men även fastighetsbolagen är fortsatt positiva”, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

”Det är främst på grund av ökad kredittillgänglighet och minskade kreditmarginaler som marknaden är optimistisk. Tillgängligheten på lån med längre löptider har också ökat något, men belåningsgraden på nya lån är enligt CREDIs index över lag oförändrat, säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.

”Vi ser en rekordvolym när det gäller utgivna fastighetsobligationer under kvartalet. Även på börsen syns stora kurslyft för fastighetsbolagen, särskilt för de bolag som är inriktade mot bostäder och publika fastigheter, samt logistik och industri”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.

”Kursutvecklingen under de senaste månaderna hänger samman med att realräntorna har fallit tillbaka sedan i mars. Den rekordhöga premien för fastighetsrelaterade aktier om cirka 35 procent tyder på en fortsatt hög aktivitet på transaktionsmarknaden även i höst”, avslutar Arvid Lindqvist.

Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/sverige/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.

För mer information, vänligen kontakta: 
Jacob Bruzelius      
Head of Debt Advisory
08-463 32 67
jacob.bruzelius@catella.se  
                         
Arvid Lindqvist
Analyschef                
08-463 33 04
arvid.lindqvist@catella.se   

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 117 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.