Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2022-06-02 7:00 CET, Sverige | Corporate Finance | Pressmeddelande

CREDI-indexet indikerar en nedåtgående trend på marknaden för banklån säkerställda med fastigheter

I juniutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 44,6 till 27,5, vilket är en rekordlåg nivå.

Den dåliga utvecklingen på bankmarknaden är väl i linje med den försämrade utvecklingen på marknaden för osäkrade obligationer.