Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2022-02-24 7:00 CET, Sverige | Corporate Finance | Pressmeddelande

Fallande kreditsentiment indikerar högre kreditmarginaler framöver

I februariutgåvan av CREDI minskar huvudindexet från 57,1 till 44,6, vilket tyder på en försämring av lånemarknaden för fastighetsbolag. Ökande obligationsmarginaler tyder på en liknande utveckling på kapitalmarknaden.

”Vår undersökning visar på ett betydande skifte åt det negativa hållet. Framför allt är det bankerna som ser en stramare lånemarknad framöver med högre kreditmarginaler” säger Jacob Bruzelius, Head of Debt Advisory på Catella.
 
”Högre kreditmarginaler framöver, in kombination med nuvarande högre nivåer på swap räntor och obligationsmarginaler, kommer att leda till högre genomsnitträntor för den svenska fastighetssektorn”, fortsätter Jacob Bruzelius.
 
”Om man ska få ner inflationen måste troligtvis den extremt expansiva penningpolitiken stramas åt ganska mycket framöver, mer än vad marknaden tror. Risken är att det leder till fallande tillgångspriser, vilket i sin tur kan leda till en recession. Den mest sannolika utvecklingen är att den penningpolitiska åtstramningen inte blir så kraftfull, men att man inte heller lyckas bromsa inflationen. Fastigheter som tillgångsslag är en traditionell hedge mot inflation, vilket leder till kapitalflöden in till sektorn om inflationen biter sig fast”, säger Arvid Lindqvist, analyschef på Catella.
 
Catellas kreditbarometer CREDI (Catella Real Estate Debt Indicator) finns bifogad och går även att ladda ned från catella.com/sv/sverige/analys. CREDI består av två delar: dels ett index baserat på en enkät till noterade fastighetsbolag och aktiva banker, dels en uppsättning index och analyser baserade på allmänt tillgängliga uppgifter.