Skip to content Go to main navigation Go to language selector
29 augusti 2018, Sverige | Mutual Funds | Nyheter

Podcast: Marknadssyn för hösten och positionering

Vi ger vår syn på förväntad utveckling i marknaden givet den rådande geopolitiska oron, det högaktuella handelskriget, samt mycket mer. Vi belyser hur vi positionerar oss, sektorer av intresse och beskriva vilka möjligheter vi ser i positionerna.

Den viktigaste frågan för marknaden är nog ändå när nästa lågkonjunktur kommer infinna sig, men vår bedömning är att det fortfarande ligger några år bort. De viktiga faktorer som påverkar vår bedömning är inflation, där något högre inflation är önskvärt, men för hög kommer att tvinga centralbankerna till kraftigare åtstramningar och ökad sannolikhet för lågkonjunktur. Ett fullskaligt handelskrig kommer minska världshandeln och därmed minska kakan att dela på. Detta kommer drabba mer exportberoende länder, där Sverige är ett av de mest exportberoende i världen. Trots att vi är många år in i en återhämtning bedriver USA en expansiv finanspolitik, vilket är ett orosmoment. Misstro mot den amerikanska statens möjligheter att återbetala sina lån kommer att få oanade konsekvenser för både räntor och valutor.

CATELLA HEDGEFOND

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Podcast Marknadssyn för hösten och positionering

Sverige

Mikael Wickbom

Senior Sales Manager
Direkt: +46 8 614 25 51
Sverige

Thomas Elofsson

Chef Förvaltning, förvaltare och Bolagets ställföreträdande vd
Direkt: +46 8 614 25 62
Sverige

Martin Jonsson

Förvaltare
Direkt: +46 8 614 25 59

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Long Short Equity och Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.se/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.