Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2018-11-30 15:29 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 28 maj 2018 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 27 maj 2019.

Valberedningen består av följande personer:

  • Thomas Andersson Borstam, ordförande i valberedningen och utsedd i kraft av privat ägande
  • Johan Claesson, utsedd av CA Plusinvest AB och styrelseordförande i Catella AB
  • Kenneth Andersen, utsedd av Strawberry Capital AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 22 februari 2019 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Johan Claesson
Styrelseordförande
08-463 33 10

Thomas Andersson Borstam
Ordförande i valberedningen
08-463 33 10

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar, fondförvaltning och bank, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.