Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2019-04-30 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ändrat antal aktier och röster i Catella AB (publ)

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 166 667 nya B-aktier har emitterats under april månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Catella AB (publ) per den 30 april 2019 till 86 281 905 och det totala antalet röster till 96 404 125, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 83 751 350 är stamaktier av serie B (med totalt 83 751 350 röster).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bommelin
Investor Relations
08-463 34 26, 0768-91 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Presskontakt:

Jonas Burvall
Kommunikationschef
08-463 33 05, 0766-27 97 55
jonas.burvall@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2019 kl. 07:00 CET.

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 190 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.