Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2019-05-23 15:30 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) – Godkännande av skriftligt förfarande och ändring av obligationsvillkoren för obligationerna

Catella AB (publ) ("Bolaget") meddelar idag att det skriftliga förfarandet som initierades den 25 april 2019 i relation till Bolagets upp till SEK 750 000 000 icke säkerställda obligationslån med ISIN SE0009994718 ("Obligationerna"), avseende vissa ändringar av obligationsvillkoren för Obligationerna ("Förslaget") framgångsrikt avslutas.

Antalet obligationsinnehavare som deltog i det skriftliga förfarandet var tillräckligt för att uppfylla kvorumkravet och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna röstade för att godkänna Förslaget.

Ändringarna ska träda ikraft från och med 23 maj 2019 och de ändrade obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.catella.com).

ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp, filial i Sverige har blivit anlitade som finansiella rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Marcus Holmstrand, CFO
Telefon: +46 8 463 32 52
Email: marcus.holmstrand@catella.se

Niklas Bommelin, IR
Telefon: +46 8 463 34 26
Email: niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2019 kl. 15:30 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com.