Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2019-10-02 14:40 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella avyttrar utvecklingsprojekt med en positiv effekt på resultat efter skatt om cirka 170 Mkr under det fjärde kvartalet

Catella AB (publ) har genom sitt intressebolag Nordic Seeding GmbH tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren CG Gruppe AG om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Affären har en positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 170 MSEK under det fjärde kvartalet 2019.

Catella AB:s investering genomfördes genom intressebolagen Nordic Seeding GmbH och Grand Central Beteiligungs GmbH. Projektet har utvecklats och managerats av Catellas tyska dotterbolag Catella Project Management GmbH.

”Avyttringen av projektet i denna fas är ett bevis på Catellas ambition inom verksamheten Project Management där fokus ligger på fastighetsprojekt i en tidig utvecklingsfas. Sedan 2015, när förvärvet av Grand Central Düsseldorf genomfördes, har Catella Project Management arbetat fram en utvecklingsplan samt erhållit bygglov för alla delar av projektet. Catella har nu funnit en stark partner för att slutföra projektet”, säger Knut Pedersen, VD Catella.
   

För ytterligare information, vänligen kontakta:      
Knut Pedersen Niklas Bommelin
Vd och koncernchef 
Investor Relations
08-463 33 10 08-463 34 26, 0768-91 12 40
knut.pedersen@catella.se niklas.bommelin@catella.se

   

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2019 kl. 14.40 CET.

    Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.