Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-12-18 9:27 CET | Catella Group | Pressmeddelande

Catella och Nasdaq lanserar fastighetsindex

Tillsammans med Nasdaq lanserar Catella ett nytt index baserat på de största fastighetsförvaltande bolagen på Stockholmsbörsen under benämningen Nasdaq Catella Sweden Property Index.

Urvalet av bolag som ingår i fastighetsindexet utgörs av fastighetsförvaltande bolag på Nasdaq Stockholm och First North Sweden och indexvikterna bestäms av börsvärde och likviditet i respektive aktie.

”Utvecklingen för fastighetsrelaterade aktier på Stockholmsbörsen har varit stark de senaste åren vilket inte minst visar sig genom det stora intresset för de överlag stabila kassaflödena i sektorn. Genom Nasdaq Catella Sweden Property Index vill vi särskilja de fastighetsförvaltande bolagen och deras karakteristika från byggbolag och utvecklare”, säger Carl Wingmark, Head of Property advisory på Catella.

”Nasdaq Catella Sweden Property Index kommer, förutom att allmänt öka fokus på fastighetsförvaltande bolag, även att ligga till grund för en ny indexfond vid namn Catella Property Index Fund Sweden samt en ny systematisk fond, Catella Systematic Property Fund Active. Catella avser att lansera båda fonderna inom en nära framtid. Detta kommer att ske i samarbete med Catella Fondförvaltning AB”, säger Johan Claesson, tf VD Catella AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Wingmark
Head of Property advisory
+46 8 463 33 07, +46 702 287 910
carl.wingmark@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 140 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.