Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-11-25 14:10 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas valberedning inför årsstämman 2021

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 26 maj 2020 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 25 maj 2021.

Valberedningen består av följande personer:

  • Eje Wictorson, ordförande i valberedningen och utsedd av CA Plusinvest AB
  • Jan Roxendal, styrelseordförande i Catella AB
  • Mia Arnhult, utsedd av M2 Asset Management AB
  • Kenneth Andersen, utsedd av Strawberry Capital AS

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 24 februari 2021 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jan Roxendal
Styrelseordförande
Tel: +46 8 463 33 10

Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
E-post: eje.wictorson@claessonanderzen.com
Mobil: +46 70 600 19 58

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 14 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 140 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.