Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-01-27 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande

Förändrad redovisningsperiod för tidigare kommunicerad avyttring av utvecklingsprojekt

Catella AB (publ) kommunicerade via pressmeddelande den 2 oktober 2019 att Bolaget har, genom sitt intressebolag Nordic Seeding GmbH, tecknat ett avtal med den tyska fastighetsutvecklaren CG Gruppe AG om att avyttra fastighetsutvecklingsprojektet Grand Central i Düsseldorf, Tyskland. Affären har en total positiv effekt på resultatet efter skatt om cirka 170 MSEK vilket förväntas att redovisas under det första kvartalet 2020. Tidigare kommunicerades att affären skulle redovisas under fjärde kvartalet 2019. Affären och värdet för Catella är oförändrat i jämförelse med tidigare kommunikation.

Skälet till förskjutningen i redovisningsperioden är att aktierna i projektet ej överförts till köparen per sista december 2019 vilket medför, i enlighet med IFRS, att transaktionen ej kan redovisas under fjärde kvartalet 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se


Niklas Bommelin
Investor Relations
076-891 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Om Catella: Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 180 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.