Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-08-12 11:15 CET | Catella Group | Pressmeddelande

Ny VD för Catella Fondförvaltning AB

Fredric Calles har i dag utsetts till tillförordnad VD för Catella Fondförvaltning AB (publ). Tidigare VD Erik Kjellgren lämnar sin tjänst med omedelbar verkan. Fredric Calles är i dag Head of Alternative Investments på Catella AB (publ).

Fredric Calles var tidigare medlem av koncernledningen på AB Industrivärden där han bland annat arbetade som Head of Asset Management samt VD för dotterbolaget Nordinvest. Fredric var dessförinnan Head of Trading på Alfred Berg Fondkommission.

”I samband med att Catella AB avyttrar 70 procent av Catella Fondförvaltning till Athanase Industrial Partner går bolaget in i en ny fas vilket kräver ett nytt ledarskap. Fredric Calles gedigna erfarenhet av att bygga upp starka innovativa organisationer tillsammans med en djup kännedom av riskhantering gör honom till rätt person att leda Catella Fonder. Tillträdet har dessutom skett i samråd med Athanase. Jag vill även tacka Erik Kjellgren för hans insatser för bolaget.” säger Johan Claesson, tf VD Catella AB samt styrelseordförande för Catella Fondförvaltning AB.

Fredric Calles tillträder som tillförordnad VD från och med i dag och kommer att genomgå sedvanlig ledningsprövning hos Finansinspektionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Claesson
Tf VD Catella AB samt styrelseordförande Catella Fondförvaltning AB
070-547 16 36

Fredrik Calles
VD Catella Fondförvaltning AB
072-237 15 61

Jonas Burvall
Kommunikationschef Catella
0766-279755
jonas.burvall@catella.se  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.