Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-05-11 17:15 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Styrelse- och ledningsförändringar i Catella AB

Catella AB (publ) pressmeddelade den 13 mars att styrelsen beslutat utse styrelseordförande Johan Claesson till tillförordnad VD, Jan Roxendal till tillförordnad styrelseordförande samt Eva Bång till tillförordnad CFO.

Erforderliga godkännanden har nu erhållits från tillsynsmyndigheter vilket innebär att förändringarna genomförs per omgående.

För ytterligare information, vänligen kontakta:            

Johan Claesson                                                Jonas Burvall
Tillförordnad VD och Koncernchef                    Kommunikationschef
070-547 16 36                                                   0766-27 97 55
                                                                          jonas.burvall@catella.se 

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl 17.15 CET.

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 160 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.
 

This website uses cookies as described in our Cookie Policy. To see what cookies we serve and set your own preferences, please use your web browser's settings. Otherwise, if you agree to our use of cookies, please continue to use our website.