Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-05-10 14:30 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Catella AB (publ) ("Catella") emitterade den 17 mars 2021 ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1 250 000 000 inom ett totalt rambelopp om upp till SEK 1 500 000 000 på den svenska obligationsmarknaden. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 4,75 procent per år och har slutförfall 17 mars 2025. 

Catella har ansökt om notering av obligationslånet på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Obligationerna kommer att tas upp till handel på eller omkring 10 maj 2021.

Med anledning av detta har Catella upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och Catellas (www.catella.com) webbplatser.


 

Informationen är sådan som Catella är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-10 14:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christoffer Abramson
VD och Koncernchef
08-463 33 25                                                               
christoffer.abramson@catella.se 

 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 117 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.