Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-04-22 9:30 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella AB (publ) rekommenderar, tillsammans med övriga ägare, att avsluta verksamheten i IPM

Informed Portfolio Management (”IPM”) avvecklar sin investeringsverksamhet och återlämnar allt kapital till sina investerare.

IPM har en lång historia som en marknadsledande global systematic macro manager med stark långsiktig avkastning med låg korrelation till både aktier och obligationer. Den senaste tiden har investeringsmarknaden för systematiska makro-fonder tyvärr varit mycket utmanande och IPM har haft svag avkastning och stora kapitalutflöden. Catella har därför, tillsammans med styrelsen i IPM, fattat det svåra beslutet att rekommendera att IPM skall avsluta sin investeringsverksamhet och återlämna allt kapital till sina investerare. En majoritet av IPM:s ägare förväntas stödja denna rekommendation vid en kommande extra bolagsstämma.

IPM kommer säkerställa att alla investerare hanteras väl. Detta inkluderar att samtliga investerare kommer att kunna lösa in sitt kapital de närmaste månaderna enligt varje fonds specifika likviditetsregler.

Nedläggningen av IPM kommer att påverka Catella’s resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare negativt i Q2 2021 med uppskattningsvis 102,5 mkr, varav 38,6 mkr relaterar till avskrivning av goodwill och 63,9 mkr från övriga avvecklingskostnader.

Det är ett oerhört olyckligt beslut vi har tvingats fatta. IPM har under ett antal år varit en viktig och lönsam del av Catellas verksamhet. Catella har under många månader arbetat intensivt tillsammans med styrelsen i IPM för att hitta en bättre lösning för IPM:s ägare, klienter och medarbetare. Tyvärr har den globala investeringsmiljön för systematiska makro-fonder och IPM:s avkastning samt minskade kapitalbas gjort att bolagets finansiella situation blivit ohållbar. Trots många lovande samtal under våren, har vi inte lyckats hitta en lämplig köpare för IPM. Catella vill tacka IPM:s kunder för deras förtroende och stöd och ett speciellt tack till IPM:s personal för deras hårda arbete och engagemang. ” säger Christoffer Abramson, VD på Catella.

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 april 2021 kl. 09.30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Christoffer Abramson
VD och Koncernchef
08-463 33 25                                                               
christoffer.abramson@catella.se 

 

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.