Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-07-08 8:50 CET | Catella Group | Pressmeddelande

Catella genomför en fjärde investering i svenska logistikfastigheter via Infrahubs-gruppen

Catella AB (publ) investerar, genom sitt delägda bolag Infrahubs Fastighet 5 AB, i att utveckla ett 25 000 kvm lager med Postnord TPL AB (Tredje-Parts Logistik) som hyresgäst i ett avtal som löper på 10 år.

Infrahubs har i dag ingått ett avtal om förvärv av ett 44 000 kvm stort markområde i Ljungby kommun. På området kommer en ny logistikfastighet om cirka 25 000 kvadratmeter att färdigställas. Fastigheten är fullt uthyrd till Postnord TPL AB med ett hyresavtal som löper på 10 år. Det totala investeringsbeloppet beräknas till cirka SEK 150 miljoner där Catellas del av projektet uppgår till 40%.

Anläggningen kommer att vara ytterligare en optimerad logistikanläggning i en ideal position vid E4an i den växande kommersiella noden Ljungby. Genom hyresavtalet fortsätter också samarbetet med Postnord som tidigare också tecknat avtal i Infrahubs anläggning i Norrköping.
I likhet med tidigare anläggningar kommer uppförandet av byggnaden präglas av hållbara byggmetoder och materialval samt energieffektivitet.

”Det är tydligt att vi ser stora möjligheter inom logistiksegmentet och att vi vill bidra till hållbara lösningar som möter dagens och framtida behov. Genom Infrahubs ser vi en lyckad kombination av utveckling av moderna logistikanläggningar med höga krav på hållbarhet och investeringar med god avkastning. Detta blir den fjärde investeringen och affären befäster vår strategiska inriktning mot fastighetsinvesteringar inom affärsområdet Principal Investments” säger Christoffer Abramson, vd på Catella.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michel Fischier

Head of Investor Relations and Group Communications

+46 8 463 33 86

michel.fischier@catella.se