Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-04-21 11:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar Årsredovisning 2020

Från och med i dag finns Årsredovisning för Catella AB (publ) för verksamhetsåret 2020 tillgänglig att ladda ner från Catellas webbplats www.catella.com.

Den engelska versionen av Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig inom kort.
En tryckt version av Årsredovisningen kan beställas från:

Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm
Tel 08-463 33 10
info@catella.se

 

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2021 kl. 11.00 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Brodin
Tillförordnad CFO
08-463 33 10
mattias.brodin@catella.se

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 13 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 130 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer på catella.com.