Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2021-11-16 17:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med beslut från Catellas årsstämma den 25 maj 2021 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Catella AB (publ) inför årsstämman den 24 maj 2022.

Valberedningen består av följande personer:

  • Eje Wictorson, ordförande i valberedningen och utsedd av CA Plusinvest AB
  • Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder AB
  • Mia Arnhult, utsedd av M2 Asset Management AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 23 februari 2022 till valberedning@catella.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Catella AB
Box 5894
102 40 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eje Wictorson
Ordförande i valberedningen
E-post: Eje.Wictorson@claessonanderzen.com
Tel: +46 70 600 19 58

Johan Claesson
Styrelseordförande
E-post: johan.claesson@catella.se
Tel: +46 70 547 16 36