Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2022-06-13 8:00 CET | Pressmeddelande

Catellas delägda bolag Infrahubs säljer logistikfastigheter i Ljungby och Örebro

Catellas delägda bolag Infrahubs har tecknat avtal om att sälja två logistikfastigheter för cirka 580 miljoner kronor till en fond som förvaltas av Genesta (Property Nordic) efter avdrag för latent skatt.

Den ena fastigheten ligger i Ljungby med en yta om cirka 26 000 kvm och en total utvecklingskostnad om 180 miljoner kronor. Den andra ligger i Örebro med en yta om cirka 23 000 kvm och en total utvecklingskostnad om 190 miljoner kronor. Catellas ägarandel i utvecklingsprojekten uppgår till 40% för fastigheten i Ljungby och 50% i Örebro.
 
"Trots en något svalare transaktionsmarknad har intresset för fastigheterna varit stort. Detta visar på en fortsatt efterfrågan på de moderna och hållbara logistikfastigheter med långa hyresavtal och starka hyresgäster som vi tillsammans med Infrahubs utvecklar i Sverige” säger Christoffer Abramson, vd Catella.
 
Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2022.