Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2022-05-31 8:00 CET | Pressmeddelande, Regulatorisk

Omvandling av aktier i Catella AB

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under maj 2022 har på aktieägares begäran 12 085 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Catella uppgår därefter till 98 422 452.
 
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 88 348 572, varav 2 518 470 aktier av serie A och 85 830 102 aktier av serie B.