Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2022-10-31 8:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Valberedning inför årsstämman 2023

Valberedning inför årsstämman 2023 i Catella AB har utsetts i enlighet med gällande instruktion för valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av Eje Wictorson, utsedd av Claesson & Anderzén, Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder, samt Mia Arnhult, utsedd av M2. Eje Wictorson har utsetts till ordförande i valberedningen.

Information om valberedningens arbete finns på bolagets hemsida, www.catella.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det skriftligen via e-post till valberedning@catella.se eller med brev till Catella AB, Att: Valberedningen, Box 5894, 102 40 Stockholm.
 
Årsstämma i Catella AB kommer att äga rum onsdagen den 10 maj 2023 i Stockholm.