Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-09-14 12:10 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella slutför förvärvet av majoritetsandel i Aquila Group

Catellas förvärv av 60 procent av aktierna i Aquila Asset Management SAS ("Aquila Group") godkändes tidigare i september av den franska finansmarknadsmyndigheten (Autorité des Marchés Financiers) och transaktionen har idag genomförts. Aquilakoncernen har över 1,4 miljarder euro i förvaltat kapital och blir ett komplement till Catellas starka Corporate Finance-team i Frankrike och bidrar till den fortsatta tillväxten av bolagets paneuropeiska plattform.

Den 2 juni 2023 meddelade Catella att man tecknat avtal om att förvärva 60 procent av aktierna i den franska oberoende fastighetsförvaltaren Aquila Group. Köpeskillingen uppgår till cirka 9,6 miljoner euro. Aquila Group består av Aquila Asset Management, grundat 2010, och fastighetsfondförvaltaren Axipit Real Estate Partners, grundat 2021. Axipit erbjuder innovativa och differentierande lösningar till både privata och professionella investerare.

"Vi är mycket glada över att vi nu har fått alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för att slutföra denna viktiga affär. Förvärvet innebär att vi adderar ytterligare en pusselbit till vår tillväxtresa. Med en av de största oberoende aktörerna inom fastighetsförvaltning i Frankrike i vårt team kommer vi att kunna dra nytta av viktiga synergier med våra befintliga verksamheter i Frankrike och Europa, samtidigt som det är av stor strategisk betydelse att gå in i den franska fondverksamheten för privatinvesterare", säger Christoffer Abramson, VD för Catella.

Förvärvet av Aquila Group är en viktig del i Catellas strategi att vara en attraktiv partner för investerare inom fastighetssektorn globalt. Förvärvet kommer att väsentligt stärka Catellas position både i Frankrike och globalt.

"Detta är ett exempel på hur vi kan dra nytta av Catellas starka finansiella ställning för att expandera i nya verksamheter och marknader. Vi kommer att fortsätta öka utbudet av hållbara produkter, bredda vårt produkterbjudande för att anpassa oss till olika stadier i konjunkturcykeln samt tillvarata synergier och fortsätta utveckla våra paneuropeiska investeringsstrategier”, säger Christoffer Abramson.

Aktierna förvärvas från den lokala ledningen som kommer att förbli minoritetsägare. Enligt avtalet kan en tilläggsköpeskilling om cirka 1 miljon euro betalas om vissa kriterier uppfylls. Förvärvet finansieras med Catellas eget kapital.

"Aquila har en framgångsrik historia byggd på vår lokala expertis, och när vi nu ansluter oss till Catellas europeiska nätverk bildar vi ett mycket starkt team, internt i Europa såväl som på den franska marknaden", säger Jean-Marc Sabiani och Gilles Barbieri, grundare och Managing Partners på Aquila.