Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-04-18 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande

Catella utser Head of Capital Raising för att accelerera europeisk tillväxt

Catella har utsett Gianluca Romano till Head of Capital Raising, med tillträde i april. Den nya rollen tydliggör Catellas ambitioner att ta nästa steg i koncernens lönsamma tillväxtresa och vara en attraktiv partner för investerare globalt.

"Catella har idag en solid plattform som pan-europeisk fastighetsförvaltare, kapitalförvaltare och rådgivare. Med Gianluca på plats kan vi dra ytterligare nytta av vår lokala expertis, långa erfarenhet och europeiska investeringsstrategi för att driva fortsatt tillväxt. Gianluca har bästa tänkbara bakgrund som erfaren rådgivare till både institutionella investerare och förvaltare och kommer på ett utmärkt sätt att vässa Catellas strategi och nå institutionella investerare runt om i världen", säger Christoffer Abramson, VD för Catella.
 
Catella är den hållbara länken mellan fastighet och finans, som genom lokal expertis och med en pan-europeisk plattform vänder sig till institutionella investerare globalt. Bolaget har verksamhet i 12 länder och över 13 miljarder euro i förvaltat kapital. Catella kommer under de kommande åren att vidareutveckla produkterbjudandet med en tydlig hållbarhetsprofil, och arbeta med ett brett erbjudande för att på bästa sätt anpassa sig till olika faser i konjunkturcykeln samt dra nytta av bolagets starka finansiella ställning för att expandera till nya verksamheter och marknader.
 
"Jag är glad över att bli en del av en av Europas mest dynamiska plattformar för fastighetsinvesteringar. Byggstenarna är på plats för att Catella ska kunna bredda sin investerarbas. I en ständigt föränderlig och komplex marknadsmiljö är plattformen väl positionerad för att tillhandahålla kapitallösningar för fastighetsinvesterare. Catella har en fantastisk entreprenörskultur och jag ser fram emot att ta företagets marknadsledande strategier inom impact investment till institutionella investerare globalt", säger Gianluca Romano.
 
Gianluca Romano kommer att vara baserad i London och ansvara för koncernens relationer med institutionella investerare och kapitalanskaffning samt bistå med råd inom produktutveckling. Han har över 25 års erfarenhet inom fastighetsinvesteringar som rådgivare till både institutionella investerare och förvaltare inom fastigheter.
 
Innan Gianluca Romano började på Catella var han VD på JLLs kontor i London där han var Global Head of Indirect Capital Research. Före JLL var han partner i StepStone Real Estate LLP och Courtland Partners, Ltd., och har även varit portföljförvaltare på Morgan Stanley Real Estate Funds och på ABN AMRO. Gianluca Romano har en kandidatexamen i matematik och ekonomi från Duke University, en magisterexamen i europeisk integration från Amsterdams universitet och en magisterexamen i ekonomi från Miami University.