Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2023-12-29 8:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Omvandling av aktier i Catella AB

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under december 2023 har på aktieägares begäran 65 378 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Catella uppgår därefter till 97 931 188.
 
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 88 348 572, varav 2 395 654 aktier av serie A och 85 952 918 aktier av serie B.