Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-04-02 17:10 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella har genomfört återköp av teckningsoptioner

Vid extra bolagstämman i Catella AB som hölls onsdagen den 20 mars 2024 beslutades att Catella skulle lämna ett villkorat erbjudande om återköp av teckningsoptioner ("Återköpserbjudandet") av serie 2020/2024:A och serie 2020/2025:B utgivna inom ramen för Catellas långsiktiga incitamentsprogram. 2 450 000 teckningsoptioner har nu återköpts.

Acceptperioden för Återköpserbjudandet inleddes den 28 mars 2024 och avslutades kl. 23.59 den 1 april 2024. Priset per återköpt teckningsoption uppgick till 0,213 kronor respektive 1,783 kronor.
 
Genom Återköpserbjudandet har Catella återköpt totalt 2 450 000 teckningsoptioner. Det totala vederlaget för Återköpserbjudandet uppgick till 2 445 100 kronor. I enlighet med villkoret för Återköpserbjudandet har minst 50 procent av återköpslikviden återinvesterats av optionsinnehavarna i teckningsoptioner som emitterats inom ramen för Catellas nya långsiktiga incitamentsprogram som beslutades vid extra bolagsstämman den 20 mars 2024.
 
Efter Återköpserbjudandets genomförande är 175 000 teckningsoptioner utestående i serie 2020/2024:A, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B i Catella från och med den 1 juni 2024 till och med den 15 juni 2024, och 175 000 teckningsoptioner av serie 2020/2025:B, vilka kan utnyttjas för teckning av aktier av serie B i Catella från och med den 1 juni 2025 till och med den 15 juni 2025. De återköpta teckningsoptionerna tillsammans med de teckningsoptioner som sedan tidigare innehas av Catella kommer att makuleras.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mathias de Maré
Head of Group HR
+46 (0)8 463 33 81
mathias.demare@catella.se