Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-04-11 9:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catella publicerar årsredovisning för 2023

Catella AB (publ) har idag publicerat årsredovisning inklusive hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2023 och finns att ladda ner på www.catella.com.

Trots en utmanande makroekonomisk miljö med stigande inflation och räntor, ökade Catella sitt förvaltade kapital och forsatte att utveckla verksamheten i linje med den övergripande strategin att bygga en stark pan-europeisk plattform som stödjer tillväxt, lönsamhet och ökade synergier.