Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-01-31 8:00 CET | Pressmeddelande, Regulatorisk

Omvandling av aktier i Catella AB

Enligt Catellas bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom sådan omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om ändringen.

Under januari 2024 har på aktieägares begäran 55 000 aktier av serie A omvandlats till samma antal aktier av serie B. Det totala antalet röster i Catella uppgår därefter till 97 711 188.
 
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget efter omvandlingen uppgår till 88 348 572, varav 2 340 654 aktier av serie A och 86 007 918 aktier av serie B.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michel Fischier
CFO
08-463 33 86
michel.fischier@catella.se