Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2024-03-01 10:21 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Valberedningen föreslår ny styrelseordförande i Catella AB

Valberedningen har beslutat att föreslå Sofia Watt till ny styrelseordförande i Catella AB vid årsstämman den 22 maj 2024. Därtill föreslås Pernilla Claesson som ny styrelseledamot. Bakgrunden är att nuvarande styrelseordförande Johan Claesson meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval.

”Efter många år som styrelseordförande och under en tid styrelseledamot och vd i Catella AB så känner jag att tiden är mogen för att lämna över till nästa generation. Jag har stort förtroende för ledningen och den föreslagna styrelsen. Genom mitt ägande kommer jag naturligtvis att fortsätta följa Catellas utveckling med stort intresse”, säger nuvarande styrelseordförande Johan Claesson.

”Valberedningen vill framföra vår tacksamhet till Johan Claesson för hans väsentliga bidrag under hans 15 år på Catella. Johan har varit en mycket viktig kugge i det bolag som Catella har utvecklats till. Valberedningen är mycket nöjd med att kunna föreslå Sofia Watt som ny styrelseordförande och Pernilla Claesson som ny styrelseledamot. Vi är övertygande om att Sofia Watts omfattande kompetens inom pan-europeiska fastighetsinvesteringar och fonder kommer bidra till ett ordförandeskap som både förvaltar Catellas arv och bidrar till vidare tillväxt”, säger valberedningens ordförande Eje Wictorson.

Johan Claesson har varit styrelseordförande i Catella AB sedan 2008 och kommer fortsätta vara majoritetsägare i bolaget genom Claesson & Anderzén-koncernen. Sofia Watt valdes till styrelseledamot i Catella AB vid årsstämman 2023. Sofia Watt har en omfattande erfarenhet av den internationella private equity- och fastighetsmarknaden i roller som Head of Asset Management, Managing Director, på Deutsche Finance International, Head of Asset Management Real Estate och Managing Director på EQT samt dessförinnan bl.a. positioner som Executive Director på Pramerica Real Estate Investors Ltd (PGIM) och Senior Asset Manager på Cambridge Place Investment Management.

Som en del i successionsplaneringen för Catellas styrelse föreslås även Pernilla Claesson som ny styrelseledamot. Pernilla Claesson har under en längre tid varit verksam inom Claesson & Anderzén-koncernen i roller som bland annat investeringsansvarig och regionchef.

Om stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag uppnås valberedningens ambitioner om en jämställd styrelse som framgår av mångfaldspolicyn för styrelsens sammansättning.
Valberedningen fortsätter sitt arbete med att förbereda förslag inför årsstämman 2024 och kommer att offentliggöra sina fullständiga förslag senast i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen består av Eje Wictorson (ordförande), utsedd av Claesson & Anderzén, Erik Eikeland, utsedd av Alcur Fonder, samt Henrik Abrahamsson, utsedd av Symmetry Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eje Wictorson
Valberedningens ordförande
0480-574 55
eje.wictorson@claessonanderzen.com

Denna information är sådan som Catella är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2024 kl. 10.21 CET.