Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2019-09-23 17:25 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Catellas utför nedskrivning av två låneportföljer under tredje kvartalet 2019 uppgående till cirka 82 mkr

Under tredje kvartalet 2019 kommer Catella att genomföra nedskrivning av två låneportföljer, Lusitano 3 och Lusitano 5. Nedskrivningen sker på grund av att den emitterande banken har utnyttjat sin option (”Time call”) att återköpa låneportföljen Lusitano 3 som skrivs ned med cirka 51 mkr. Med hänsyn till ovan har antaganden för Lusitano 5 ändrats, vilken kan komma att återköpas under andra kvartalet 2021. Detta påverkar förväntade kassaflöden negativt och således sker en nedskrivning om cirka 31 mkr.

Bakgrunden till återköpet är relaterat till ändrade förutsättningar för den emitterande banken. Tidigare kassaflödesprognos, som utförts av extern rådgivare, innehöll antaganden om att den emitterande banken inte skulle utnyttja sin option att återköpa låneportföljen.

 Återköpsmekanismen i Lusitano 3 och Lusitano 5 som medför denna nedskrivning finns inte i Catellas två andra låneportföljer, Pastor 2 och Pastor 4.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Knut Pedersen
Vd och koncernchef
08-463 33 10
knut.pedersen@catella.se


Niklas Bommelin
Investor Relations
076-891 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 september 2019 kl. 17:25 CET  

Catella är en ledande specialist inom fastighetsinvesteringar och fondförvaltning, med verksamhet i 15 länder. Koncernen förvaltar kapital om cirka 200 miljarder kronor. Catella är noterat på Nasdaq Stockholm inom segmentet Mid Cap. Läs mer om Catella på www.catella.com.