Skip to content Go to main navigation Go to language selector
2020-05-29 7:00 CET | Catella Group | Pressmeddelande, Regulatorisk

Ändrat antal aktier och röster i Catella AB (publ)

Antalet aktier och röster i Catella AB (publ) har ändrats till följd av att 2 066 667 nya B-aktier har emitterats under maj månad med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogrammet antaget vid extra bolagsstämma den 13 februari 2014.

Efter utnyttjandet av teckningsoptioner uppgår det totala antalet aktier i Catella AB (publ) per 29 maj 2020 till 88 348 572 och det totala antalet röster till 98 470 792, varav 2 530 555 är stamaktier av serie A (med totalt 12 652 775 röster) och 85 818 017 är stamaktier av serie B (med totalt 85 818 017 röster).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bommelin
Investor Relations
08-463 34 26, 0768-91 12 40
niklas.bommelin@catella.se

Presskontakt:

Jonas Burvall
Kommunikationschef
08-463 33 05, 0766-27 97 55
jonas.burvall@catella.se

Denna information är sådan information som Catella AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 maj 2020 kl. 07:00 CET.